Radu VăcăreanuRector, Technical University of Civil Engineering of Bucharest

Radu Văcăreanu este Rector și profesor de Siguranța Construcțiilor la Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (UTCB). A absolvit Facultatea de Construcţii din Institutul Politehnic Iaşi (in prezent Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi) în 1991, ca şef de promoţie. În perioada 1991-1992 a lucrat la AROCONSTRUCT şi INCERC Bucureşti, secţia Inginerie Seismică. Din 1992 a devenit cadru didactic la Institutul de Construcţii Bucureşti (în prezent, UTCB). În 1999 şi-a susţinut teza de doctorat sub conducerea domnului dr. ing. Horea Sandi. Ulterior a beneficiat de stagii de pregătire în Japonia în domeniul ingineriei seismice. În perioada 2002-2008 a fost director al Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic, instituţie care a implementat “Proiectul JICA de Cooperare Tehnică pentru Reducerea Riscului Seismic la Clădiri şi Structuri în România”. Este delegat naţional la “International Association for Earthquake Engineering” şi vicepreşedinte al “Comisiei Naţionale de Inginerie Seismică”.
Cercetările sale se poziţionează majoritar în domeniul de evaluare a hazardului, fragilităţii/vulnerabilităţii şi riscului seismic. Radu Văcăreanu a publicat numeroase articole în reviste internaţionale cu recenzori, cărţi / capitole de cărţi şi articole în volumele conferinţelor internaţionale. A coordonat granturi de cercetare în calitate de director sau responsabil şi a făcut parte din echipele de lucru a numeroase proiecte de cercetare internaţionale şi naţionale din domeniul ingineriei seismice şi seismologiei inginereşti.
Radu Văcăreanu este membru în Comitetul de Redacţie al “Earthquakes and Structures. An International Journal”, editor invitat al “Bulletin of the International Institute of Seismology and Earthquake Engineering”, membru al “Earthquake Engineering Research Institute” si “Seismological Society of America” şi recenzor pentru reviste de specialitate precum: “Bulletin of the Seismological Society of America”, “Earthquake Spectra”, “Earthquakes and Structures. An International Journal” şi “Earthquake Engineering and Engineering Vibration”.