Gabriela PopescuExpert principal, Ministerul Fondurilor Europene

Gabriela lucrează din luna iunie 2016 Gabriela în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistență Tehnică luând parte la procesul de evaluare și contractare a proiectelor care solicită asistență financiară din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.

Anterior, Gabriela a lucrat în cadrul Direcţiei Generale Schimbări Climatice – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor timp de 4 ani, ocupând postul de Consilier. Pe parcursul a 3 ani, Gabriela a fost membru (responsabil tehnic) al Unităţii de Implementare a Proiectului “Operaţionalizarea strategiei naţionale privind schimbările climatice şi dezvoltarea componentei climatice a Programelor Operaţionale 2014-2020” (OPERA-CLIMA).

Gabriela a fost solid implicată în activități precum pregătirea Programelor Operaţionale pentru Cadrul Financiar 2014-2020, privind absorbția Fondurilor Europene Structurale și de Investiții: participă la Grupurile de Lucru pentru Evaluarea de Mediu ale Programului Operaţional Infrastructura Mare, Programului Operaţional Regional şi Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală. Se adaugă la acestea elaborarea de puncte de vedere cu privire la propuneri de diverse acte normative, strategii şi planuri de măsuri/acţiuni (de exemplu: menținerea dialogului şi a corespondenţei cu reprezentanții instituțiilor avizatoare în procesul extern de avizare a Strategiei Naționale privind Schimbările Climatice, 2013-2020).

Implicarea în proiectul OPERA-CLIMA, în subprogramul LIFE-CLIMA și în alte activități cu o pronunțată componentă de cooperare și relații internaționale, au probat și probează abilități de comunicare și de relaționare remarcabile ale acesteia, inclusiv prin cunoașterea și utilizarea la nivel profesional a limbilor engleză și franceză.