Florian GămanAssociate Professor, Technical University of Civil Engineering – Bucharest

Florian este absolvent, inginer si master in profilul constructii, specializarea tehnologii speciale in constructii al Facultății de Construcții Civile Industriale și Agricole (FCCIA) din Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti.
In 1998 a abolvit Scoala de Studii Academice Postuniversitare de Urbanism si Restaurarea Monumentelor, specializarea Urbanism si Amenajarea Teritoriului, a Universitatii de Arhitectura si Urbanism “”Ion Mincu”” din Bucuresti. Din anul 2005 este Doctor în domeniul Inginerie Civile.
Florian desfășoară activitate didactică și a parcurs toate gradele didactice universitare începând de la preparator până la conferențiar în cadrul FCCIA specializarea Inginerie Urbană Dezvoltare Regională si a programului de masterat Dezvoltare Urbană si Regională.
În cadrul proiectelor de cercetare derulate în cadrul UTCB, Florian s-a concentrat în special pe tema evaluării riscului și a managementului dezastrelor naturale și antropice și pe tema dezvoltării urbane și regionale.
În paralel cu activitatea didactică și de cercetare din UTCB, Florian desfășoară activități de consultanță tehnică de specialitate, pentru diferite firme și instituții implicate în elaborarea de politici de dezvoltare a infrastructurii publice sau în derularea proiectelor de infrastructură pentru dezvoltare urbană și regională cu finanțare externă..