Emilia PopaHead of Marketing & Communication at Mazars Romania

Emilia Popa has been working for 12 years for financial and advisory services companies, focusing on brand management, corporate identity, PR, product development, crisis communication, employer branding and new media for B2B lines of service. She has played a central role in two rebranding processes successfully implemented, seven new products launched in the past three years, 1st place three years in a row within a company group of 67 countries in terms of press coverage and 170 corporate events. She has previously served in the board of ASER (Business Association of Students), managing projects focused on youth education and social responsibility. Emilia recently graduated Magna Cum Laude from The Oxford College of Marketing, being acknowledged as an Associate Member of the Chartered Institute of Marketing. She holds a BSc from The Bucharest Academy of Economic Studies, with a 6 months scholarship at Faculdade de Economia da Universidade do Porto and she holds a MSc in Project Management from a joint programme of Faculty of Cybernetics, Statistics and Economic Informatics and Faculty of Management.

 

Emilia Popa are o experiență de 12 ani în industria serviciilor financiare și de consultanță, concentrându-se pe brand management, identitate corporativă, PR, dezvoltare de produse, comunicare de criză, branding de angajator și new media pentru clienții B2B. Ea a jucat un rol central în două procese de rebranding implementate cu succes, șapte produse nou lansate în ultimii trei ani, locul 1 trei ani la rând în cadrul unui grup de companii prezent în 67 de țări în ceea ce privește expunerea în media şi 170 de evenimente de business. Anterior, a fost unul dintre membrii bordului ASER (Asociația Studenților Economiști din România), gestionând proiecte axate pe educația tinerilor și responsabilitatea socială. Emilia a absolvit recent Magna Cum Laude de la Oxford College of Marketing, fiind recunoscută ca membră asociată a Chartered Institute of Marketing. A studiat Management Economic în cadrul Academiei de Studii Economice din București, cu o bursă de 6 luni la Faculdade de Economia da Universidade do Porto. A absolvit programul de masterat Managementul Proiectelor, organizat de Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică în colaborare cu Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.