Dorin DușciacThe French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA)

Dorin Dușciac este inginer-cercetător în cadrul Comisariatul pentru Energie Atomică şi Energiile Alternative din Franţa. După absolvirea liceului „Mircea Eliade” din Chişinău (1999), în anul 2004 a obţinut diploma de inginer la Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate din Lyon, Franţa, iar în 2008 a devenit doctor în fizică la Ecole Polytechnique din Paris. În activitatea să profesională, este specializat într-un domeniu foarte îngust, dar în același timp extrem de interesant : metrologia dozimetriei. În perioada 2010-2014 a fost responsabil de un proiect de cercetare aplicată pentru elaborarea unui nou standard în radioprotecție. Actualmente este implicat activ în mai multe proiecte internaționale de cercetare, inclusiv cu participarea unor laboratoare din România și din Republica Moldova.
În perioada iunie 2014 – februarie 2015 Dorin Dușciac a ocupat funcția de Vice-ministru al Mediului în Republica Moldova. În această calitate, a promovat activ respectarea legislației în domeniul protecției mediului, lupta împotriva corupției, adaptarea și modernizarea acestui sector în conformitate cu standardele existene în Uniunea Europeană.
În ultimii ani, Dorin desfășoară o intensă activitate in domeniul asociativ, ceea ce îl ajută să se simtă mereu aproape de patrie. În cadrul mai multor asociații și organizații non-guvernamentale, militează pentru o mai eficientă integrare a imigranților originari din Europa de Est în țara de reședință, precum și pentru accelerarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Un aspect la care ține foarte mult este apropierea între comunitățile de români originari de pe ambele maluri ale Prutului.