Dan-Alexandru AlexandruPolicy Advisor, De Nederlandsche Bank (Dutch Central Bank)

Dan este din iulie 2013 consilier pe probleme de reglementare și supraveghere bancară la Banca Naționala a Regatului Țărilor de Jos. Membru a diverse grupuri de lucru în domeniul riscului de lichiditate, contribuie activ la dezvoltarea de noi standarde și reglementări la nivel global (în cadrul Comitetului de la Basel), european (în cadrul Autorității Bancare Europene și a Băncii Centrale Europene) și național.

Dan și-a efectuat studiile într-o diversitate de țări europene. A obținut diploma de licență în finanțe și bănci în 2011 la Academia de Studii Economice din București, după un an petrecut la ICMA Centre – University of Reading (Marea Britanie). A continuat cu programul de master în finanțe al celei mai prestigioase instituții de învătământ economic din Scandinavia, Stockholm School of Economics (Suedia), pe care l-a absolvit in 2013 după ce a frecventat timp de un semestru și cursurile Universității Bocconi din Milano (Italia). În prima jumătate a anului 2013, a îndeplinit funcția de asistent universitar la Stockholm School of Economics, unde a predat finanțe corporative.

Dan s-a născut în 1990 la Huși și este mândru de a fi absolvit Colegiul Național Gheorghe Roșca Codreanu din Bârlad, pe care l-a reprezentat în numeroase concursuri de matematică, poezie și critică literară in perioada 2004-2008.