Cristina BuzașuManager, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Cristina Buzaşu este cercetător și analist economic, cu o experiență de mai mulți ani în instituțiile internaționale. A absolvit un program de master în economie politică la London School of Economics and Political Science (LSE). A urmat, totodată, cursuri de specializare la Cambridge University și Georgetown University.

A lucrat timp de trei ani la Bruxelles, în Parlamentul European. În calitate de consultant în politici publice (Policy Advisor), s-a specializat pe mai multe comisii: Comisia pentru industrie, cercetare și energie, Mediu și sănătate publică, Agricultură și dezvoltare rurală, precum și Comisia pentru egalitatea de gen. A contribuit la elaborarea de strategii și politici ale UE, precum și la realizarea de rapoarte și la amendarea textelor legislative.

În prezent, este manager pe relația cu societatea civilă în cadrul Băncii Europene pentru Reconstructie și Dezvoltare (BERD). Dorește să își folosească expertiza și cunoștințele profesionale dobândite pentru a contribui la dezvoltarea economică și consolidarea democratică a României.