Costin DămăsaruPresident, SEMA Association

Costin Dămășaru este din anul 2014, absolvent al școlii doctorale a Academiei de Studii Economice București, în domeniul Managementul Resurselor Umane, domeniul său de expertiză fiind în “Managementul motivării angajaților în companiile multinaționale”. Începând cu anul 2012 este absolvent al unui program Executive Master in Business Administration la L’École National des Artes et Metiers, Paris, Franța.
Are o vastă experiență de peste 12 ani ( intre 2000 și 2012 ) în sectorul corporatist, activând în domeniul Vânzări și Management de Proiect.
În perioada 2011-2013 a activat ca și cadru universitar asociat la ASE București, facultatea de Management.
În prezent este cadru universitar asociat la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, facultatea de Management și Președinte al Asociației SEMA , asociație ce dezvoltă proiecte în domeniul educației ,consilierii în carieră și formării profesionale pentru tineri , protecției mediului, voluntariat și programe internaționale de stimulare a inovației.
De asemenea, începând cu anul 2011 este trainer autorizat în Managementul Inovării, sustinând cursuri și work-shop-uri pe această linie .
Susține împreună cu echipa sa, în cadrul Institutului Bancar Român , cursuri de Depistare a comportamentului Simulat/ Microexpresii faciale.