Anton HadărUniversity Professor and Senate Vicepresident U.P.B. (University Politehnica of Bucharest)

Este Profesor universitar, conducător de doctorat în domeniul ”Inginerie mecanică” la Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Departamentul de Rezistenţa materialelor.
Are următoarele domenii de competenţă: Rezistenţa materialelor, Analiză numericǎ, Inventicǎ, Analiză experimentalǎ, Antreprenoriat şi transfer tehnologic.
A fost director de proiect la 12 contracte de cercetare.
A publicat 16 cărţi în calitate de autor şi coautor.
Are peste 200 citări în reviste ISI.
A publicat în calitate de autor şi coautor peste 200 articole, dintre care peste 60 în reviste cotate ISI şi în volumele unor conferinţe ISI.
Din 2011 este membru CNATDCU ȋn Comisia de inginerie mecanică, mecatronică și robotică.
Are şase brevete de invenţie şi şapte cereri de brevete depuse la O.S.I.M.
La saloane de invenţii (Geneva, Bruxelles etc.) a primit peste 30 premii, medalii şi diplome, dintre care 17 medalii de aur şi 8 de argint.
A realizat mai multe prototipuri cu aplicabilitate in mediul economic.
A primit patru titluri onorifice de Doctor Honoris Causa din partea unor universităţi din România.
Este Director al Centrului de Transfer Tehnologic – C.T.T. – POLITECH.
Din anul 2009 este Preşedinte F.N.S Alma Mater, afiliată Education International.
Este membru in Comisia de evaluare instituţională a A.R.A.C.I.S.