Alexandru V. PetricanIlustrator și grafician

Alexandru V. Petrican, absolvent al Universității de Artă şi Design Cluj-Napoca activează ca ilustrator și grafician.

Își începe activitatea în anul 2014 fiind numit coordonator de imagine în cadrul festivalului „Super”, festival internațional de filme realizate de adolescenți, statut pe care îl deține și în prezent.

În 2015 colaborează la „SUBCAPITOL”, revistă online care promovează literatura și fotografia, și este selectat ca membru al redacției „Plic, o revistă”.

În 2016 aderă la echipa „Dissolved Magazine” în calitate de ilustrator și creează ilustrațiile manifestului „Elevii Vorbesc.

Devine parte a departamentului de artă a filmului documentar „Planeta Petrila” în regia lui Andrei Dăscălescu, și compune logo-ul oficial „Cardiff University International Model United Nations Conference” din 2017.

În 2017 este selectat printre primii 10 tineri artiști desemnați să participe la expoziția SYT („Showcase of Young Talent”), cu lucrări în domeniul Visual Arts and Mixed Media.

În anul 2019 organizează o expoziție personală în cadrul festivalului „Filmul de Piatra”, cu o serie de lucrări de colaj digital.

În 2020 este coordonatorul de imagine al festivalului Art200”- festival internațional de film queer.

Se implică activ în proiecte de voluntariat, ca voluntar activ al asociației Tășuleasa Social de peste 6 ani.

Alte proiecte de voluntariat: Filmul de Piatra, ZAIN Festival, TEDx Youth Cluj-Napoca,  Olimpiada Inocenților, Consiliul Local al Tinerilor Bistrița și Biserica Buna Vestire” Bistrița.

 —————————————————————————————– 

Alexandru V. Petrican, a University of Arts and Design of Cluj-Napoca graduate works as an illustrator and graphic designer.

His career starts in 2014 working as art coordinator for “Super festival”, the international teenage film festival, status that he is still in hold.

In 2015 he works in collaboration with “SUBCAPITOL”, an online magazine promoting literature and photography, and is selected as member of the “Plic, o revistă” magazine’s editorial board.

In 2016 he becomes part of “Dissolved Magazine”, working as an illustrator and creates the graphics for the “Elevii vorbesc” manifest.

He becomes part of „Planeta Petrila”’s art department, documentary film directed by Andrei Dăscălescu and creates the official logo for the 2017 edition of „Cardiff University International Model United Nations Conference”.

In 2017 he is selected as one of the first 10 young artists to participate in the SYT („Showcase of Young Talent”) exhibition with artworks in the field of Visual Arts and Mixed Media.

In 2019 he organises his personal exhibition within the „Filmul de Piatra” festival, displaying digital collage pieces.

In 2020 he is the art coordinator for the Art200” festival – the international queer film festival.

He is actively involved in volunteering projects as an active member of the Tășuleasa Social association for over 6 years. Other volunteering projects: Filmul de Piatra, ZAIN Festival, TEDx Youth Cluj-Napoca, Olimpiada Inocenților, The Local Youth Council Bistrița and  Buna Vestire” Church Bistrița.