Adrian Andrei StănescuLecturer, Technical University of Civil Engineering Bucharest

Adrian Andrei Stănescu a absolvit Facultatea de Construcţii Civile Industriale si Agricole (FCCIA) din cadrul Universitatatii Tehnice de Construcții București (UTCB) în 1996, ca şef de promoţie. Obține titlul de Master în specializarea Ingineria structurilor de construcții, a aceleiași instituții, in anul 1997. Beneficiază de stagii de pregătire sub tutela Ecole Nationale des Ponts et Chaussées Paris (ENPC) în colaborare cu Direction a l’aménagement de la SNCF. Participă ca inginer, pe platforma de incercări a Centre scientifique et technique du Bâtiment Paris (CSTB), la studiul comportării grinzilor din beton precomprimat de inaltă rezistență si a panourilor de tablă cutată pentru planșee metalice. Obține titlul de Doctor in inginerie civilă, acordat de UTCB în anul 2003.
Din 1996 activeaza ca și cadru didactic al UTCB in specialitatea Construcții civile si lucrează ca inginer constructor proiectant.
Începând cu anul 1999 desfășoară activități de evaluare tehnică și economică, pentru sprijinirea ministerelor de resort, in domeniul proiectelor de infrastructură, de mediu si de invățământ. Colaboreaza în calitate de expert cu numeroase companii de proiectare, cercetare si consultantă internationale: KPMG România, Ove Arup & Partners Londra, IMC Consulting Ltd, Planet Atena, Danish Technologic Institute, Word Bank.
Devine verificator de proiecte în domeniile construcții civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicații, miniere, edilitare și de gospodarire comunala cu structura din beton, beton armat, zidarie sau lemn, atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice (MDRAP) în anul 2014.