România post-pandemică

Proiectul Fundației C.A.E.S.A.R., România post-pandemică și antidotul digital, își propune să creeze o arenă de idei și soluții în contextul pandemiei de COVID-19. Acest proiect va reuni experți români și internaționali și membri ai societății, din mediul public și mediul privat, pentru a realiza o radiografie pertinentă a situației actuale din România și din lume. Colecția de opinii avizate și descrieri de situații concrete va urmări transformarea digitală generalizată, care a trecut, peste noapte, de la a fi o opțiune la a fi soluția de supraviețuire pentru mediul antreprenorial, educație, sănătate ș.a.m.d., și riscurile aferente acesteia. Articolele vor putea fi accesate în cadrul platformei C.A.E.S.A.R. Opinio.

Proiectul România post-pandemică și antidotul digital dorește să aducă laolaltă soluțiile pentru o adaptare echilibrată și de bun simț la noua realitate, realitatea post-pandemică. Un exercițiu de “fast-forward” la momentul ce va succeda criza actuală este absolut necesar pentru a ne asigura că nu vom fi luați din nou prin surprindere. Există o nevoie acută de reinventare, de adaptare a oamenilor, a sistemelor, a așteptărilor, ce trebuie însă privită responsabil și cumpătat pentru a ne asigura că momentul post-pandemie nu va fi o altă surpriză neplacută pentru România. Experții români din țară și din străinătate, împreună cu experți internaționali, din mediul public și privat sunt în măsură să consolideze o viziune și un set de soluții vitale pentru România și lumea post-pandemică. 

Fundația C.A.E.S.A.R. își asumă crearea unui cadru echidistant și constructiv de exprimare și comunicare pentru cei ce doresc să contribuie la trasarea unor principii și modalități de rezolvare eficiente și inspirate pentru realitatea nouă cu care ne vom confrunta indiscutabil. Proiectul România post-pandemică și antidotul digital va fi, în primă fază, o colecție de articole, opinii avizate și studii de caz scrise de membrii C.A.E.S.A.R., de experții din rețeaua C.A.E.S.A.R. și din afara ei și de reprezentanți ai mediului public și celui privat, ce vor fi publicate pe platforma C.A.E.S.A.R. Opinio și promovate în spațiul public. 

Dacă doriți să contribuiți printr-un articol bine documentat, un eseu, o descriere de situație relevantă pentru o radiografiere cât mai amănunțită a situației actuale sau o opinie avizată, așteptăm mesajul dumneavoastră la adresa de e-mail contact@fundatiacaesar.ro cu titlul “România post-pandemică”.

Textul trebuie să întrunească următoarele criterii:

Lungime recomandată: maxim 2000 cuvinte

Conținut: 

  • Textul poate fi redactat în limba română sau în limba engleză.
  • Fiecare autor va descrie situația din domeniul său de activitate/expertiză prin prisma percepției/experienței sale. Amintim în mod non-exhaustiv domeniile ce pot fi luate în calcul: administrație publică, sănătate, educație, cultură, antreprenoriat, tehnologia informației, economie și finanțe, dezvoltare urbană și regională, sport, energie, mediu, justiție, infrastructură, transporturi, muncă și protecție socială, artă și industrii creative, relații internaționale, securitate națională, turism etc.
  • Textul trebuie sa fie relevant pentru tema proiectului “România post-pandemică și antidotul digital” și să includă soluții pentru situația prezentată, o viziune pentru realitatea post-pandemie în sectorul descris. 
  • Dimensiunea digitală și felul în care aceasta a influențat domeniul ales trebuie să reiasă clar din text.

Originalitate: textul trebuie sa fie scris exclusiv pentru acest proiect, să nu fi fost publicat înainte și nici să nu fie luat în considerare pentru a fi publicat în alte locuri. Autorii vor semna cu nume și prenume textul și își vor asuma responsabilitatea pentru conținutul și originalitatea contribuției lor. 

Echidistanță politică: articolele ce prezintă implicarea unuia sau mai multor factori politici în contextul pandemiei sunt acceptate dacă respectă criteriile de obiectivitate și echidistanță în descriere.

Textele vor fi trimise către contact@fundatiacaesar.ro și vor fi publicate secvențial. Fundația C.A.E.S.A.R. va promova articolele ce întrunesc criteriile mai sus menționate și, totodată, sunt relevante pentru scopul proiectului.

Colecția de articole de pe platforma C.A.E.S.A.R. Opinio sub egida “România post-pandemică și antidotul digital” reprezintă o primă fază a proiectului nostru. Intenționăm să alcătuim un volum colectiv pe acest subiect în vederea consolidării unei viziuni utile și constructive pentru România post-pandemică.