Ro3D. România: Democrație, Dezvoltare și Demnitate – Volum colectiv

Ro3D poza 1

Pe parcursului anului 2015 au răspuns la invitația Fundației CAESAR o serie de experți din mediul academic și politic din țară și străinătate analizând perspectivele democrației, dezvoltării și demnității României. Volumul conține contribuții semnate de Bogdan Aurescu, Mircea Kivu, Dan Sultănescu, Radu Magdin, Marian Staș și mulți alții.

Volumul de față își asumă o analiză complexă a dinamicii societale, precum și a celei instituționale. Este nevoie de expetiză interdisciplinară pentru a putea contura traiectorii responsabile de dezvoltare durabilă, sustenabilă și echitabilă, adaptate contextului local, național și european. (volum Ro3D)

Secţiunea dedicată Democraţiei din acest volum reuneşte o serie de contribuţii ce abordează problema drepturilor şi obligaţiilor în România, a structurii societale, a formelor de organizare şi asociere pe parcursul ultimelor decenii şi nu în ultimul rând, felul în care partidele politice din România se ancorează pe de-o parte în societate şi pe de altă parte în propria structură organizaţională. Din această perspectivă, autorii analizează căile prin care procesul democratic poate fi ameliorat pe dimensiunea reprezentativităţii şi a inclusivităţii cetăţeneşti.

Secţiunea dedicată Dezvoltării din acest volum reuneşte o serie de contribuţii ce analizează perspectivele diverselor sectoare economice din România: agricultură, cultură, energie şi mediu, finanţe, IT&C şi cercetare, dezvoltare, inovare (CDI).

Secţiunea finală reflectă un pilon cheie al existenţei individuale şi naţionale în context democratic: deminitatea. Prin contribuţiile făcute, autorii discută atât probleme legate de reprezentare geopolitică, identitate, cât şi probleme legate de calitatea vieţii fiecărui cetăţean, într-un stat în care interesele şi nevoile legitime ale fiecăruia sunt apărate şi promovate. Această abordare transversală este informată de premiza necesităţii unei suprapuneri între structura entităţii naţionale şi caracteristicile cetăţenilor din acel teritoriu. Legătură indisolubilă dintre stat şi cetăţeni ia atât forma mandatului de reprezentativitate al liderilor şi decidenţilor, cât şi respectarea autorităţii instituţionale. Rămâne însă deschisă discuţia cu privire la mecanismele propriu zise de asumare a răspunderii într-o societate naţională democratică, dar care este totodată conectată la fluxuri globale, atât de piaţă, cât şi instituţionale.

Acest volumul colectiv vizează realizarea unui diagnostic al stadiului actual în care se află România și va fi urmat de volumul ce conține un set de soluții concrete realizat în urma evenimentului consultativ — Forumul CAESAR.