Forumul C.A.E.S.A.R. 2016

Între 17-18 noiembrie 2016, Fundația C.A.E.S.A.R. a organizat Forumul Youth for Romania, eveniment găzduit de Academia de Studii Economice din București.

Principalul subiect al acestui forum a abordat capitalul uman al tinerilor din România și diversele provocări și oportunități economice și socio-profesionale cu care aceștia se confruntă. Sesiunea plenară a fost deschisă de domnul Dragos Pîslaru, Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, de domnul Dorel Paraschiv, Prorector al ASE și de Alexandru Cosmin Buteică, Președintele Fundației CAESAR. Forumul a fost structurat în patru grupuri de lucru cu teme predefinite: (i) educație financiară, (ii) antreprenoriat inovator și educație antreprenorială, (iii) Horizon 2020, CDI și rețele de cercetare și (iv) situația tinerilor din categoria NEETs. În cadrul forumului au participat specialiști din administrația publică, din sectorul privat, din mediul universitar și din societatea civilă.