Forumul C.A.E.S.A.R. 2020

Forumul C.A.E.S.A.R. este unul din proiectele cheie ale Fundației C.A.E.S.A.R., aflându-se la a III-a ediţie. Prin acest eveniment, C.A.E.S.A.R. vizează definirea unor soluții integrate, coerente şi actuale pentru îmbunătățirea calității vieții și dezvoltarea echilibrată și durabilă a României. Cu o rețea vastă de experți din țară și din străinătate, Fundația C.A.E.S.A.R. oferă un cadru de dialog echidistant și credibil, bazat pe forța ideilor, pe viabilitatea soluțiilor globale în contextul românesc actual și pe necesitatea de a coagula factorii de decizie interesați de viitorul României în jurul unor priorități strategice. Forumul C.A.E.S.A.R. 2020 este o arenă pentru idei și inspirație, menită să contribuie la îmbunătățirea dezvoltării de politici publice printr-un dialog transparent și factual.

Domenii vizate:
▪ sănătate
▪ educație
▪ energie și mediu
▪ orașe inteligente (smart cities)
▪ transformare digitală
▪ antreprenoriat

Format: Forum strategic cu participarea experților români din ţară şi din străinătate pe parcursul unei zile întregi la (a) sesiunea plenară si (b) grupurile de lucru ce o vor succeda.

a. Sesiune plenară: reprezentanți la nivel înalt ai mediului public și privat vor prezenta idei/propuneri/situaţii concrete legate de domeniile tratate în cadrul forumului.

b. Grupuri de lucru (format tip masă rotundă) cu desfăşurare paralelă: format specific ce va facilita schimbul de experiențe și bune practici, reunind factorii de decizie, practicieni (sector public/privat), mediul academic, societatea civilă etc.

Pentru a permite dialoguri constructive și eficiente, participarea la sesiunea plenară și/sau în cadrul grupurilor de lucru se va face pe bază de nominalizare (invitație) sau aplicație. Aplicațiile vor fi supuse procesului de selecție în urma căruia vor fi alese persoanele cu expertiză relevantă, în limita locurilor disponibile.

Agendă (to be confirmed):
08.30 – 09.00: Inregistrarea invitaţilor
09.00 – 11.00: Sesiune plenară
11.00 – 11.30: Pauză cafea
11.30 – 13.00: Grupuri de lucru – sesiune introductivă
13.00 – 14.00: Pauză de masă
14.00 – 18.00: Grupuri de lucru – sesiune aplicată
18.00 – 19.30: Cocktail & Prezentarea concluziilor grupurilor de lucru

Scop: definirea unei viziuni consolidate pentru îmbunătățirea calității vieții și dezvoltarea echilibrată și durabilă a României pe termen mediu, bazată pe soluții asumate de către vectori de influență din toate domeniile

Forumul C.A.E.S.A.R. 2020 are 3 obiective:

▪ Comunitate: reunirea unui grup de 200+ de experți formați atât în țară, cât și în străinătate, cu experiență și competențe dobândite la cel mai înalt nivel

▪  Impact: definirea și promovarea în spațiul public a Raportului Forumului C.A.E.S.A.R. 2020, sintetizând principalele idei, soluții dezbătute și pachete de politici publice în domenii esențiale pentru dezvoltarea României

▪ Acțiune: promovarea în spațiul public a soluțiilor identificate spre asumarea punerii lor în practică de către decidenți din mediul public, privat și (ne)guvernamental

Participanți: reprezentanţi ai mediului privat, administrația publică (administrație orașe, personalul tehnic al ministerelor de resort), factori de decizie, ambasadori rezidenți, instituții financiare internaționale, mediul academic (instituții academice și științifice, profesori, cercetători, studenți), societatea civilă (ONG-uri), tineri profesioniști

Completând formularul de înscriere luați la cunoștință și sunteți de acord cu următoarele:

– Datele furnizate vor fi folosite numai pentru scopul în care au fost colectate și vor fi stocate atât cât este necesar pentru acel scop.
– Datele furnizate în acest formular vor fi folosite exclusiv pentru informarea cu privire la evenimentul în cauză.
– Pentru utilizarea datelor în orice alte scopuri va fi solicitat acceptul dvs.
– Datele pot fi șterse oricând din baza de date la cerere expresă printr-un email la contact@fundatiacaesar.ro– Datele vor fi folosite de către administratorii www.fundatiacaesar.ro conform prevederilor art. 28 din Regulamentul (UE) 679/2016 din 27 Aprilie 2016.
Vă asigurăm că toate datele dumneavoastră vor fi procesate în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie 2016. Termeni și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal se regăsesc detaliate în secțiunea GDPR.