Colocviul CAESAR „Participarea României la Integrarea Europeană a Republicii Moldova”

Colocviul CAESAR „Participarea României la Integrarea Europeană a Republicii Moldova” a avut loc în data de 28 iunie 2014, la Grand Hotel Continental, București.

Colocviul CAESAR „Participarea României la Integrarea Europeană a Republicii Moldova” și-a propus să abordeze modalitățile prin care România poate ajuta la integrarea în Uniunea Europeană Republicii Moldova, axându-se în principal pe teme legate de securitate, de economie, sociale și culturale. România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova în 1991, iar relația dintre cele două țări, construită pe baza istoriei, culturii și tradițiilor comune a rămas până în ziua de azi distinctă. Această relație va ajuta la facilitarea unui dialog deschis și constructiv pe teme de ultimă oră, care va duce la o serie de recomandări practice și implementabile. Valoarea obiectivului strategic al integrării Republicii Moldova în comunitatea Europeană este subliniată și de Ministerul Afacerilor Externe, care precizează importanța asigurării unei zone de stabilitate și securitate la frontiera estică a României, mai ales în contextul evenimentelor geopolitice recente.

Organizatorii

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică și echidistantă, care oferă studenţilor și absolvenților români de peste hotare un cadru deschis de dialog și acţiune. LSRS promovează inițiativa, profesionalismul şi solidaritatea membrilor săi, ca reprezentanți de valoare ai României, şi o atitudine pozitivă față de perspectivele reorientării lor spre țară. Obiectivul principal al LSRS este de a apăra şi promova drepturile şi interesele academice, profesionale, sociale, civice şi culturale ale membrilor săi, precum și de a sprijini contribuția lor la dezvoltarea României.

Jeunes Moldaves reprezintă asociația studenților moldoveni din Franța, care are misiunea de a consolida comunitatea acestora prin formarea unei platforme de comunicare pentru viitorii, actualii și foștii studenți moldoveni de pe teritoriul francez. Scopul asociației este identificarea, informarea și realizarea acțiunilor care vor facilita integrarea și orientarea studenților moldoveni din Franța; promovând transferul de cunoștințe și de experiențe dobândinte dintre studenții respectivi și cei din Republica Moldova.

Centrul pentru Acces la Expertiza Studenților și Absolvenților Români (CAESAR) este un laborator de idei ce reunește specialiști români din țară și din străinătate, cu pregătire academică la nivel înalt și rezultate remarcabile în domeniul lor de activitate. Scopul CAESAR este să coaguleze comunitatea experților români într-un proiect comun și de lungă durată, care vizează dezvoltarea sustenabilă a României. CAESAR este un cadru de afirmare pentru tinerii cercetători, un spațiu de recunoaștere pentru specialiștii români din țară și de peste hotare, și o platformă de cunoaștere în domeniile prioritare pentru viitorul României.

Obiective

  • Identificarea principalelor direcții de participare a României la aderarea și integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, în special  la domeniile de securitate, economie și cultură/sociale;
  • Propunerea unor inițiative viabile și cu impact în aceste domenii;
  • Deschiderea de oportunități pentru tinerii experți participanți, atât prin sprijin în dezvoltarea și implementarea ideilor inițiate, cât și prin vizibilitate și mediatizare;
  • Promovarea Colocviului CAESAR „Participarea României la Integrarea Europeană a Republicii Moldova” ca un cadru de recunoaștere a potențialului, competenței și expertizei tinerilor din România și Republica Moldova în domeniul problemelor sociale, de securitate, economice și culturale;
  • Dezvoltarea unei rețele de colaborare între experți, factori de decizie, și tineri din România și Republica Moldovă care activează la integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Participanți

  • Experți consacrați, tineri experți, cercetători și reprezentanți ai mediului academic  în domeniile de cooperare regională, relații internaționale, cooperare pentru dezvoltare, afaceri europene, securitate, economie, cultură și probleme sociale.
  • Reprezentanți ai instituțiilor publice din România și din Republica Moldova, factori de decizie în domeniul relațiilor externe, economie și cultură.
  • Reprezentanți ai societății civile cu expertiză în domeniile de cooperare regională, relații internaționale, cooperare pentru dezvoltare și afaceri europene securitate, economie, cultură și probleme sociale.