Colocviul CAESAR „Mediu în România 2030”

În data de 25 iunie 2012 a avut loc primul Colocviu CAESAR dedicat protecției mediului în România: „Despăduriri, Inundații, Încălzire Globală”. Evenimentul a pornit de la necesitatea unei viziuni sustenabile privind evitarea acestor fenomene, iar scopul său a fost acela de a pune bazele unui proiect la scară națională de combatere a acestora în România până în anul 2030.

Fiind necesară o abordare unitară și strategică, la eveniment au participat 40 de experți din domeniul economic, infrastructură, silvicultură, meteorologie, mediu, ecologie, urbanism, arhitectură, construcții, hidrologie, administrație publică. Evenimentul a reprezentat o primă etapă în vederea atingerii acestui scop.

În prima parte a evenimentului, specialiștii invitați au susținut prezentări științifice, axate pe câteva teme majore. Cristian Ionuț Duță – doctorand Universitatea Transilvania, Dr. Ing. Nicu Tudose, ICAS Brașov, Ing. Gheorghe Stăncălie, ANM București, Ing. Ion Bogdan – INHGA, Nicolae Iordan-Constantin – Universitatea Financiar-Bancară și Ciprian Pahonțu – Regia Națională a Pădurilor Romsilva au vorbit despre:

  • „Despăduririle și urmările lor catastrofale asupra terenurilor, apelor și mediului înconjurător”
  • „Torențialitatea Bazinului Hidrografic Cârcinov”,
  • „Schimbări Climatice, fenomene meteorologice în România”
  • „Aspecte privind efectele schimbărilor climatice asupra resurselor de apă”
  • „Experiențe internaționale de combatere a inundațiilor, bazinul franco-belgiano-luxemburghezo-german al Moese-Moselle”
  • „REDD (Programul Națiunilor Unite numit „Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries)– un instrument eficient?”

A doua parte a colocviului a constat în două ateliere. Primul grup de discuții a fost axat pe analiza cazurilor de inundații precedente; în cadrul său s-au conturat o sinteză și o prioritizare a strategiilor de combatere a inundațiilor. Discuțiile din cel de-al doilea grup s-au concentrat asupra construirii unei strategii naționale de evitare a inundațiilor și despăduririlor, orientată către rezultate, incluzând acțiuni specifice, termene limită și persoane responsabile.

Raportul Colocviului CAESAR Mediu în România 2030, care conține sinteza discuțiilor din cadrul celor două ateliere de lucru, poate fi consultat AICI.

Parteneri