Colocviul CAESAR „Consolidarea democratică în România: Participarea cetățenească și societatea civilă”

Colocviul CAESAR „Consolidarea democratică în România: Participarea cetățenească și societatea civilă” a avut loc pe data de 25 septembrie 2014, la Grand Hotel Continental București.

Colocviul a abordat tema consolidării democratice în România, axându-se în principal pe problema participării cetățenești și a responsabilității civice. După 25 de ani de la tranziția înspre democraţie, România se confruntă cu o lipsă a participării politice a cetățenilor, vizibilă prin creșterea absenteismului electoral, o atitudine apatică și fatalistă, precum și printr-o lipsă de implicare civică. Totodată, România nu are încă o societate civilă matură, implicată activ în societate, cu o bază solidă de membri și un rol semnificativ în generarea de capital social la nivelul comunităților locale.

În contextul alegerilor europene și prezidențiale, colocviul a pus în discuție probleme de relevanță majoră pentru consolidarea democrației românești: sistemul politic, cadrul juridico-administrativ, precum și cultura politică. Un element central al dezbaterilor a fost constituit de discutarea dreptului de inițiativă legislativă al cetățenilor, care pot iniția proiecte de lege prin strângerea a 100.000 de semnături din cel puțin un sfert din judeţele ţării.

Agenda evenimentului : Click aici.

 

Scopul Colocviului CAESAR “Consolidarea democratică în România” a fost acela de a propune soluții pe termen mediu și lung la problemele cu care se confruntă democrația românească. În acest sens, colocviul a reunit tineri experți în domeniul democrației și al justiției din țară și din străinătate, alături de experți consacrați și reprezentanți  ai sectorului public și ai societății civile din România.

Parteneri: