PROIECTE C.A.E.S.A.R.

Publicații, rapoarte și studii

Sondaje, white papers, propuneri de politici publice, volume colective, studii pe teme strategice

Forumul C.A.E.S.A.R.

Eveniment național pentru definirea direcțiilor de dezvoltare a României în plan local, regional și național

Councils of Romania

Rețea de Cluburi C.A.E.S.A.R. în diaspora cu scopul promovării intereselor României prin relații multilaterale

Colocvii C.A.E.S.A.R.

Conferințe pe subiecte de interes pentru dezvoltarea României cu implicarea membrilor C.A.E.S.A.R., a altor experți din domeniu și a factorilor de decizie

Conferințe regionale C.A.E.S.A.R.

Reuniuni ale experților din rețeaua C.A.E.S.A.R. pe diverse teme de interes la nivel regional

C.A.E.S.A.R. Executive Education

Programe de training pentru funcționari publici și manageri

FUNDAȚIA C.A.E.S.A.R.Centrul pentru Acces la Expertiza Studenților și Absolvenților Români

DESPRE NOI

Fundația C.A.E.S.A.R. (Centrul pentru Acces la Expertiza Studenților și Absolvenților Români) este o comunitate de experți dedicaţi dezvoltării economice și consolidării democratice a României.

Experții C.A.E.S.A.R. oferă idei și soluții concrete în domeniile de importanță strategică pentru viitorul României. Astfel, C.A.E.S.A.R. propune şi promovează politici de dezvoltare la nivel local, regional și național.

Misiunea C.A.E.S.A.R.

Centrul pentru Acces la Expertiza Studenților și Absolvenților Români (C.A.E.S.A.R.) este un laborator de idei ce reunește specialiști români din țară și din străinătate, cu pregătire academică la nivel înalt și rezultate remarcabile în domeniile lor de activitate.

Scopul C.A.E.S.A.R.

Scopul C.A.E.S.A.R. este să coaguleze comunitatea experților români într-un proiect comun și de lungă durată, care vizează dezvoltarea sustenabilă a României. C.A.E.S.A.R. este un cadru de afirmare pentru tinerii cercetători, un spațiu de recunoaștere pentru specialiștii români din țară și de peste hotare și o platformă de cunoaștere în domeniile prioritare pentru viitorul României.

Viziunea C.A.E.S.A.R.

O comunitate globală puternică și unită a experților români, implicată activ în dezvoltarea economică și consolidarea democratică a României.

Valorile C.A.E.S.A.R.

Integritate. Responsabilitate. Profesionalism.

CELE MAI RECENTE ARTICOLE

CONTACTEAZĂ ECHIPA C.A.E.S.A.R.