Raport Smart Diaspora 2020+

SMARTDiaspora

Prin realizarea conferinței „SMART Diaspora 2020+: Cum valorificăm potențialul strategic al diasporei românești”, Fundația CAESAR și LSRS, cu sprijinul Administrației Prezidențiale au lansat public cetățenilor români din diaspora invitația de a se implica în elaborarea unor propuneri și direcții de acțiune concrete, acțiuni ce vor fi prezentate public în cursul anului 2016.

Astfel, acest prim document (SMART Diaspora – Raport2016) reprezintă feedback-ul primit de membrii echipei de proiect, în prima partea anului 2016, de la participanții înscriși în cele trei grupuri de lucru.

O mare parte a propunerilor au venit din rândul persoanelor înscrise în cele trei grupuri de lucru fie în timpul conferinței, fie în perioada imediat următoare publicării comunicatului de presă pe canalele media aferente Fundației CAESAR, respectiv LSRS. Persoanele care au contribuit activ la realizarea propunerilor redate în cele ce urmează au vârste cuprinse între 21 și 50 de ani, iar media anilor petrecuți de aceste persoane în străinătate este de șapte ani.

Raportul emite nouă direcții generale de lucru, fiecare dintre acestea fiind însoțite de o serie de proiecte ce pot fi implementate în diaspora pe termen scurt și mediu.

Direcțiile generale au fost atent construite pentru a crea o nouă dinamică între românii de pretutindeni și instituțiile statului român abilitate în acest domeniu, dinamică ancorată într-o profundă schimbare de percepție și abordare a problematicii diasporei românești.

Totodată, se trasează liniile prioritare care sprijină promovarea în dublu sens a valorilor comune în jurul cărora românii de pretutindeni se unesc indiferent de sex, religie, vârstă, pregătire profesională sau academică.

Principala provocare a fost aceea de a identifica soluții care pot fi implementate pe termen scurt și mediu pentru a încuraja cetățenii români din afara granițelor țării să iasă din logica stereotipurilor și reticenței, moștenite din perioada comunistă, deseori încă atribuite modului de organizare și funcționare a instituțiilor statului român din diaspora.

Așadar, scopul acestei lucrări este acela de a pune o primă piatră la temelia unei ample și puternice construcții ulterioare, un veritabil parteneriat pentru viitor, care să reunească într-o voce puternică românii de pretutindeni.