Mihai Boyer Magheru

Posted on December 13, 2014 by administrator

Mihai Boyer MagheruSocial Development Specialist, World Bank

Domeniu principal de expertiză: Politică Internă

Mihai Boyer Magheru este sociolog, absolvent al Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea de Vest Timișoara, și a obținut Masterul în cercetare, sociologia educației și probleme sociale, ca șef de promoție la Universitatea Victor Segalen Bordeaux II, Franța. Cu o experiență de peste 15 ani în domeniul protecției copilului, Mihai a dobândit o expertiză semnificativă în următoarele domenii: drepturile omului și drepturile copilului, management de proiect, analiză institutuțională, consolidare capacitate administrativă, sisteme de monitorizare și evaluare, alături de cercetarea calitativă și policy making. Din 2013 lucrează la Banca Mondială accentul activităților fiind pus pe aspectele legate de incluziunea socială, inclusiv a persoanelor de etnie romă, în cadrul programelor și proiectelor Băncii.

Domenii de expertiză

Politică Internă: Administrație Publică | Educație | Sănătate | Muncă | Solidaritate Socială
Relații Externe: Cooperare Regională | Organizații Internaționale
Știință și Tehnologie: Indivizi, Societăți, Culturi și Sănătate
Expertiză Regională: România | Uniunea Europeană | Europa | Europa de Est