Gabriela Popescu

Posted on September 1, 2016 by administrator

Expert principal, Ministerul Fondurilor Europene

Foto_Gabi Popescu

Din 2016 Gabriela lucrează ca expert principal în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, Direcția Generală Asistență Tehnică luând parte la procesul de evaluare și contractare a proiectelor care solicită asistență financiară din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.

Anterior, Gabriela a lucrat în cadrul Direcţiei Generale Schimbări Climatice – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor timp de 4 ani, începând din luna februarie 2012, ocupând postul de Consilier.

Pe parcursul a 3 ani, Gabriela a fost membru (responsabil tehnic) al Unităţii de Implementare a Proiectului “Operaţionalizarea strategiei naţionale privind schimbările climatice şi dezvoltarea componentei climatice a Programelor Operaţionale 2014-2020” (OPERA-CLIMA). Proiectul s-a finalizat în luna decembrie 2015 și a vizat acordarea de asistență tehnică Guvernului României de către consultanții Băncii Mondiale, pentru atingerea obeictivelor precizate în titlul proiectului.

Gabriela a fost solid implicată în activități precum pregătirea Programelor Operaţionale pentru Cadrul Financiar 2014-2020, privind absorbția Fondurilor Europene Structurale și de Investiții: participă la Grupurile de Lucru pentru Evaluarea de Mediu ale Programului Operaţional Infrastructura Mare, Programului Operaţional Regional şi Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală. Se adaugă la acestea elaborarea de puncte de vedere cu privire la propuneri de diverse acte normative, strategii şi planuri de măsuri/acţiuni (de exemplu: menținerea dialogului şi a corespondenţei cu reprezentanții instituțiilor avizatoare în procesul extern de avizare a Strategiei Naționale privind Schimbările Climatice, 2013-2020).

O pondere semnificativă în activitatea Gabrielei o reprezintă activitățile dedicate componentei de adaptare la efectele schimbărilor climatice, presupunând și o relaționare constantă cu reprezentanții mediului științific și de cercetare.

Implicarea în proiectul cu Banca Mondială, în subprogramul LIFE-CLIMA și în alte activități cu o pronunțată componentă de cooperare și relații internaționale, au probat și probează abilități de comunicare și de relaționare remarcabile ale acesteia, inclusiv prin cunoașterea și utilizarea la nivel profesional a limbilor engleză și franceză.