Alexandru Ioan Căbuz

Posted on November 29, 2014 by administrator

Alexandru CabuzProgram Director,
Romanian Institute of Science and Technology

Domeniu principal de expertiză: Știință și Tehnologie

Alexandru Căbuz a obţinut licenţa în inginerie electronică în SUA şi doctoratul în fizică în Franţa. Revenit în ţară în 2010 pentru a se implica în procesul de reformă a sistemului de cercetare-dezvoltare şi inovare din România, a fost consilier al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică între 2010 şi 2012. În această calitate a contribuit la elaborarea şi implementarea reformei eticii în cercetare, a sistemului de evaluare şi finanţare instituţională a cercetării, precum şi a sistemului de granturi competitive pentru cercetare.

În prezent conduce programul Research for Industry (researchforindustry.ro) sprijinind transferul tehnologic şi antreprenoriatul în instituţii de cercetare de vârf din România.

Domenii de expertiză

Economie și Comerț: Mediu de Afaceri și Antreprenoriat
Politică Internă: Administrație Publică | Educație
Relații Externe: Relații Bilaterale | Cooperare pentru Dezvoltare
Știință și Tehnologie: Materiale, Fizică și Nanoștiințe
Alte domenii: Securitate Cibernetică, Rețele de Calculatoare
Expertiză Regională: România | Statele Unite ale Americii