Adrian Șonka

Posted on December 4, 2015 by administrator

Adrian SonkaAstronomer,
Amiral Vasile Urseanu Astronomic Observatory

Domeniu principal de expertiză: Știință și Tehnologie

Domenii de expertiză

Politică Internă: Educație
Știință și Tehnologie: Științele Sistemului Terestru și Managementul Mediului | Materiale, Fizică și Nanoștiințe
Alte domenii: Explorare Spațială, Securitate Spațială