Florian Gaman

Posted on March 10, 2015 by administrator

Florian GamanAssociate Professor,
Technical University of Civil Engineering – Bucharest

Domeniu principal de expertiză: Economie și Comerț

Florian este absolvent, inginer si master in profilul constructii, specializarea tehnologii speciale in constructii al Facultății de Construcții Civile Industriale și Agricole (FCCIA) din Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti.
In 1998 a abolvit Scoala de Studii Academice Postuniversitare de Urbanism si Restaurarea Monumentelor, specializarea Urbanism si Amenajarea Teritoriului, a Universitatii de Arhitectura si Urbanism “”Ion Mincu”" din Bucuresti. Din anul 2005 este Doctor în domeniul Inginerie Civile.
Florian desfășoară activitate didactică și a parcurs toate gradele didactice universitare începând de la preparator până la conferențiar în cadrul FCCIA specializarea Inginerie Urbană Dezvoltare Regională si a programului de masterat Dezvoltare Urbană si Regională.
În cadrul proiectelor de cercetare derulate în cadrul UTCB, Florian s-a concentrat în special pe tema evaluării riscului și a managementului dezastrelor naturale și antropice și pe tema dezvoltării urbane și regionale.
În paralel cu activitatea didactică și de cercetare din UTCB, Florian desfășoară activități de consultanță tehnică de specialitate, pentru diferite firme și instituții implicate în elaborarea de politici de dezvoltare a infrastructurii publice sau în derularea proiectelor de infrastructură pentru dezvoltare urbană și regională cu finanțare externă.

Domenii de expertiză

Economie și Comerț: Industrie | Mediu de Afaceri și Antreprenoriat
Politică Internă: Administrație Publică | Educație | Transporturi | Infrastructură | Mediu
Relații Externe: Afaceri Europene | NATO | Cooperare pentru Dezvoltare
Știință și Tehnologie: Științele Sistemului Terestru și Managementul Mediului | Transporturi și Dezvoltare Urbană
Alte domenii: Lupta Anti-Terorism
Expertiză Regională: România | Uniunea Europeană | Europa de Est