Petiție pentru susținerea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Către Senatul României si Ministerul Educației și Cercetării Ștințiifice

     Fundația Centrul pentru Acces la Expertiza Studenților și Absolvenților Români (CAESAR) și Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS), alături de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Consiliul Tineretului din România (CTR) și Societatea Academică din România (SAR) se opun cu fermitate desființării UEFISCDI. Considerăm că cercetarea și inovarea trebuie să rămână o prioritate în România, întrucât creșterea economică a țării și crearea de locuri de muncă se leagă în mod direct de un sistem funcțional de cercetare și de dezvoltare. UEFISCDI și-a dovedit eficacitatea în toate activitățile întreprinse și continuă să fie un exemplu de urmat în materie de eficiență și transparență pentru alte instituții publice, meritând astfel sprijinul total al Guvernului și al Parlamentului în demersurile sale viitoare.

     Prin prezenta petiție, solicităm Senatului României si Ministerului Educației și Cercetării Științifice următoarele:

  1. Să respingă proiectul de lege în cauză.
  2. Să nu grăbească orice proces de legiferare cu referire la viitoare modificări ale sistemului de educație din România fără respectarea procedurilor aplicabile și fără a se asigura de faptul că o suficientă consultare publică a avut loc în prealabil.
  3. Să facă public modul în care se dorește organizarea finanțării pe exercițiul 2014 – 2020, precum și o evaluare a modului în care lucrurile s-au desfășurat până acum.

     Ca organizații dornice de un sistem al educației mai viabil și investiții corespunzătoare în domeniile de cercetare si inovare, vă înaintăm aceste solicitări cu speranța că reprezentanții noștri aleși vor răspunde favorabil cerinței noastre, a Comisiei Europene și a tuturor semnatarilor petiției de a nu demantela o instituție care funcționează. Totodată, ne exprimăm speranța că viitoarele propuneri de modificare a cadrului legislativ și instituțional aplicabil în învățământ vor fi discutate pe larg cu toți actorii relevanți și cu toate părțile interesate înainte ca acestea să ajungă în etapele decizionale finale.

Inițiatori:
Centrul pentru Acces la Expertiza Studenților și Absolvenților Români (C.A.E.S.A.R. – www.fundatiacaesar.ro)
Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS – www.lsrs.ro)

Co-semnatari:
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)
Consiliul Tineretului din România (CTR)
Societatea Academică din România (SAR)
Uniunea Studenților din România (USR)

Semnează petițiaPetiția a fost depusă. Mulțumim pentru susținerea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării.

Au semnat petiția