Platforma CAESAR

Platforma CAESAR este un program de politici publice în 15 domenii prioritare pentru dezvoltarea României în orizontul de timp 2030, elaborat de grupurile de expertiză CAESAR. Platforma include o strategie de dezvoltare națională completă, atât la nivel național, cât și în plan regional și local, însoțită de studii punctuale pe diferite teme de interes.