Paving the Way Forward: Core Dimensions of the U.S.-Romania Strategic Partnership

Parteneriatul strategic pentru secolul XXI dintre Statele Unite ale Americii și România: Următorii pași și oportunități de dezvoltare este o conferință interactivă cu actori relevanți din Statele Unite ale Americii și România ce va avea loc în toamna anului 2015. Scopul conferinței este facilitarea unui cadru de discuții și acțiune pentru părțile interesate în Parteneriatul Strategic dintre Statele Unite și România, cu obiectivul de a consolida legăturile dintre cei doi aliați.

Obiective:

1. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile existente privind consolidarea relațiilor bilaterale între Statele Unite ale Americii și România în următoarele patru domenii principale: securitate, comerț și investiții, educație și cercetare, schimburi social-culturale.

2. Verificarea progresului realizat în domeniile prioritare (securitate, comerț și investiții, educație și cercetare, schimburi social-culturale) de la semnarea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI dintre Statele Unite și România în data de 13 septembrie, 2011.

3. Analiza viitoarelor oportunități de cooperare sporită în domeniile prioritare (securitate, comerț și investiții, educație și cercetare, schimburi social-culturale), cu accent pe relații economice, securitate energetică, educație și cercetare – domenii în care varietatea considerabilă a participanților ar putea stimula avansul discuțiilor care se vor afla pe ordinea de zi.