Parteneriat Autoritatea Electorală Permanentă

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și Fundația Centrul pentru Acces la Expertiză Studenților și Absolvenților Români (C.A.E.S.A.R.) au încheiat un acord de parteneriat, prin care cele două părți se angajează să coopereze și să se sprijine reciproc în demersul de promovare a votului prin corespondență și a modalităților de înscriere în Registrul electoral, proceduri specifice alegerilor parlamentare din decembrie 2016. Prin acest acord de parteneriat, cele două părți se angajează să coopereze și să se sprijine reciproc în demersurile lor specifice de promovare a democrației și valorilor democratice.

Prin acest acord, AEP și Fundația C.A.E.S.A.R. au stabilit următoarele direcții de colaborare:

- o mai bună şi corectă informare a cetăţenilor cu privire la procesul electoral, prin elaborarea de materiale, programe de informare şi instruire a alegătorilor asupra sistemului electoral românesc;

- îmbunătăţirea cadrului legal privind respectarea deontologiei electorale, respectarea drepturilor omului şi transparenţa instituţiilor publice;

-     promovarea programelor, proiectelor, activităţilor ori acţiunilor ce pot contribui la fundamentarea politicilor şi strategiilor care îi vizează atât pe românii din țară, cât și pe cei din străinătate. În acest scop, vor fi urmărite, în principal, următoarele aspecte:

-     promovarea participării active a tuturor cetățenilor la viaţa democratică, în special a tinerilor, în scopul dezvoltării simțului civic și pentru încurajarea implicării active a cetățenilor români în societatea civilă românească (tinerii trebuie susţinuţi în exercitarea drepturilor lor în vederea participării la viaţa socială şi la implicarea în luarea deciziilor);

-     stimularea participării românilor din țară și din străinătate la diferitele tipuri de alegeri organizate de statul român, în special a tinerilor, în calitate de cetăţeni activi, informaţi şi responsabili;

-     realizarea unor campanii de informare și educare a cetățenilor români, în vederea promovării cetățeniei participative și pentru creșterea implicării în procesele electorale din România, prin intermediul diferitelor instrumente de comunicare (site-uri internet, mijloace de comunicare sociale, publicații etc.) și prin interacțiunea cu alte părți interesate, multiplicatori și presă la nivel național și internațional;

-     realizarea unor materiale și publicații menite să promoveze cele mai noi tendințe în materie electorală, precum și consolidarea cooperării instituționale între principalii factori de decizie naționali și internaționali;

-     promovarea nediscriminării şi asigurarea şanselor egale (fiecare cetățean român are drepturi egale, indiferent de rasă, sex, vârstă, confesiune, origine etnică şi socială, orientare politică sau orice altă caracteristică şi trebuie să dispună de şanse egale în dezvoltarea sa ca individ şi cetăţean).