Colocviul CAESAR Consolidarea democratică în România: Participarea cetățenească și societatea civilă

poster 09 25 2014 - version 1

Colocviul CAESAR „Consolidarea democratică în România: Participarea cetățenească și societatea civilă” a avut loc pe data de 25 septembrie 2014, la Grand Hotel Continental București.

Colocviul a abordat tema consolidării democratice în România, axându-se în principal pe problema participării cetățenești și a responsabilității civice. După 25 de ani de la tranziția înspre democraţie, România se confruntă cu o lipsă a participării politice a cetățenilor, vizibilă prin creșterea absenteismului electoral, o atitudine apatică și fatalistă, precum și printr-o lipsă de implicare civică. Totodată, România nu are încă o societate civilă matură, implicată activ în societate, cu o bază solidă de membri și un rol semnificativ în generarea de capital social la nivelul comunităților locale.

Agenda evenimentului : Click aici.

În contextul alegerilor europene și prezidențiale, colocviul a pus în discuție probleme de relevanță majoră pentru consolidarea democrației românești: sistemul politic, cadrul juridico-administrativ, precum și cultura politică. Un element central al dezbaterilor a fost constituit de discutarea dreptului de inițiativă legislativă al cetățenilor, care pot iniția proiecte de lege prin strângerea a 100.000 de semnături din cel puțin un sfert din judeţele ţării.

Scopul Colocviului CAESAR “Consolidarea democratică în România” a fost acela de a propune soluții pe termen mediu și lung la problemele cu care se confruntă democrația românească. În acest sens, colocviul a reunit tineri experți în domeniul democrației și al justiției din țară și din străinătate, alături de experți consacrați și reprezentanți  ai sectorului public și ai societății civile din România.

Contact

Cristina Buzașu
Project Manager
cristina.buzasu@caesar-romania.eu
+40 735 110 429

Parteneri:

logo centralizat nou nou